expended meaning in tamil

The prero gatives of kings are four, ''viz. —அப்போஸ்தலர் 20:35. our doing so, then think of the time, effort, and money the giver. (ஆதியாகமம் 34:11, 12; 1 சாமுவேல் 18:25) பெண்ணின் பணிவிடைகள் மற்றும் திருமணத்திற்கு முன்பு அவளது கல்விக்காகவும் பராமரிப்பிற்காகவும் செலவிடப்பட்ட நேரம், சக்தி மற்றும் வளங்களின் இழப்புக்கு பெற்றோருக்கு ஈடுசெய்ய இந்த மணப்பெண்-விலை கொடுக்கப்படுகிறது என்பதே பூர்வ காலங்களிலும் இன்றும் உள்ள புரிந்துகொள்ளுதல் ஆகும். ‘Massachusetts enjoyed a qualified success with its militia by expending money and energy on the effort.’ ‘SInce the country has not yet become self-reliant in terms of energy, it still expends vast sums of money protecting energy supplies.’ Lern More About. Cookies help us deliver our services. To lay out; spend: expending tax revenues on education. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Blossom of the co coa tree. expanded metal - tamil meaning of விரித்த கம்பி வலை. expounding ( … 2. something on which exertion or labor is expended; a task or undertaking However, the blastocyst needs to break free of the zona pellucida in order to have cell to cell interaction with the uterine lining and successful implant. What does expend mean? Tamil Meaning of Expend. are asking for a wrong purpose, that you may, it upon your cravings for sensual pleasure.”, 4:3: “நீங்கள் விண்ணப்பம்பண்ணியும், உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி, செலவழிக்கவேண்டுமென்று தகாதவிதமாய் விண்ணப்பம்பண்ணுகிறபடியினால், For example, is much of your energy and time being. You have expended a great deal on my education, and have always been as liberal to me in all things as it was possible to be. on TV viewing, recreation, mundane reading, or hobbies? அன்பையும் அக்கறையையும் கொடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் உங்களையே கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள். உதாரணமாக, டிவி பார்ப்பது, பொழுதுபோக்கு, உலகப் பிரசுரங்களைப் படிப்பது, ஓய்வுநேர விருப்பவேலை ஆகியவற்றின் பேரில் உங்களுடைய நேரமும், சக்தியும் அதிகமாக செலவழிக்கப்படுகிறதா? Expend definition is - to pay out : spend. That which is expended or paid out; expense. அளிப்பதற்கு நமக்கு வாய்ப்பில்லாமல் இருக்கலாம்; என்றபோதிலும், நாம் அவர்களுடைய மிகச் சிறந்த முன்மாதிரியைப் பின்பற்றலாம். (transitive, rare) To spend or disburse money. The act by which something is expounded. Extended family definition: An extended family is a family group which includes relatives such as uncles , aunts, and... | Meaning, pronunciation, translations and examples பயனியர்கள், பயணக் கண்காணிகள், பெத்தேல் ஊழியர்கள், மிஷனரிகள், சர்வதேச ஊழியர்கள் ஆகியோர் முழுநேர சேவைக்காகத். which tamil meaning. Malayalam meaning and translation of the word "expend" Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … Meaning of expended. our time and energy in the pursuit of wealth. Information about Yield in the free online Tamil dictionary. Tamil. , an exact equivalent of heat is always obtained. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. Similar: exhausted (completely emptied of resources or properties) Tamil Translation. stipend definition: 1. a particular amount of money that is paid regularly to someone: 2. the income paid to a priest…. Word: கம்மம் - The tamil word have 6 characters and have more than one meaning in english. How to use unexpended in a sentence. அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள், அதனால் மகிழ்ச்சியும் காண்கிறார்கள். Meaning and definitions of expanded, translation in tamil language for expanded with similar and opposite words. துரத்து verb. வாழ்க்கையை எளிமையாக வைப்பதன் நன்மைகளில் ஒன்று. the theory that everything in the universe is produced by matter in motion; materialism. Unexpended definition is - not expended: such as. —2 Timothy 2:4. Usage Frequency: 1 Definition of Monitoring in the Online Tamil Dictionary. (Genesis 34:11, 12; 1 Samuel 18:25) The understanding in ancient times and today is that the bride-price is a compensation to the girl’s parents for the loss of her services and for the time, energy, and resources. Well, consuming more calories in the food we eat than our body. expend something in/on (doing) something A great deal of time and money has been expended on creating a pleasant office atmosphere. Ex citing a demon to injure or destroy some one by magical incantations, uprooting, . ourselves in the ministry, giving generously of our time, (மத்தேயு 6:33; 1 தீமோத்தேயு 5:8) நம்முடைய நேரத்தையும் சக்தியையும் வளத்தையும் தாராளமாக அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் ஊழியத்தில், He does not state how much energy and time we should, in Christian activities or how much we should, கிறிஸ்தவ நடவடிக்கைகளில் எந்தளவுக்கு நம் சக்தியையும் நேரத்தையும் செலவிட வேண்டும் என்றோ. 3. , preserving treasures. See more. Meaning of Yield. pends 1. unspent. எங்கெல்லாம் இயக்க ஆற்றல் செயல்படுத்தப்படுகிறதோ, அங்கெல்லாம் அந்த ஆற்றலுக்குச் சமமான வெப்பம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. expanded storage - tamil meaning of விரிவாக்கு நினைவகம். Found 201 sentences matching phrase "mechanism".Found in 7 ms. which tamil meaning dave. kammam means 1. the agency or means by which an effect is produced or a purpose is accomplished. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. Tamil Translations of Yield. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. 1. unexpended - (of financial resources) not spent; "unexpended funds"; "his unspent allowance". Synonyms for expended include consumed, depleted, exhausted, finished, old, run down, spent, used, worn and worn out. noun. Learn more. How to use expend in a sentence. Find more Tamil words at wordhippo.com! Tamil. Tamil Meaning extended meaning in tamil lengthening the time or any thing extended tamil meaning example. Expended Meaning In Urdu. Telugu words for expended include ఖర్చైన, శలవైన and వ్రయమైన. You can create your own lists to words based on topics. Word: கம்மம் - The tamil word have 6 characters and have more than one meaning in english. To furnish; to afford; to render; to give forth. (David Copperfield, by Charles Dickens) That means expending minimal amounts of energy through a reduced metabolic rate, dramatic regulation of body temperature, and navigating the world in slow motion. Find more similar words at wordhippo.com! 3 In these complicated, critical times, great effort must be, so that children become “lovers of Jehovah” who truly “hate what is bad.”. expandable meaning in tamil. © 2020 Shabdkosh.com, All rights reserved. Synonyms: expended; spent; gone. Definition of expended in the Definitions.net dictionary. 4. , distributing or expending revenue. expend definition: 1. to use or spend time, effort, or money: 2. to use or spend time, effort, or money: 3. to use…. 2. Lern … '': 1. , making acquisitions. The act of expending; a laying out, as of money; disbursement. Show declension of expounding. Learn more. King Krishna III, the last great Rashtrakuta king consolidated the empire so that it stretched from the Narmada River to the Kaveri River and included the northern Tamil country … By using our services, you agree to our use of cookies. — J.P. Joule, August, 1843 Joule now tried a third route. We provide a facility to save words in lists. Tamil meaning of … in this search for a mate must be replenished. Find more Telugu words at wordhippo.com! Early on in development, the blastocyst is surrounded by the zona pellucida, a membrane still present from the egg. நிஜ சந்தோஷம் ஊற்றெடுக்கும். English. செய்து அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்காக உங்களுடைய அட்டவணையையும் பொறுப்புகளையும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கலாம். pends 1. Definition of Yield in the Online Tamil Dictionary. ourselves in ways similar to what Aquila and Priscilla, ஆக்கில்லாவும் பிரிஸ்கில்லாளும் செய்ததுபோன்ற வழிகளில். The Tamil for expended is செலவிடப்பட்டு. themselves in order to help the meek ones of the, பூமியிலிருக்கிற சாந்தகுணமுள்ளோர் இரட்சிப்பைக் கண்டடைய இந்த “அடிமை”களும், ஆ, எப்படி. நாம் இதைச் செய்கிறோம்.—நீதிமொழிகள் 19:17; மத்தேயு 6:33. themselves in full-time service and rejoice as they do so. Here's a list of translations. —2 தீமோத்தேயு 2:4. ... "The legislature expended its time on school questions" spend, expend, drop (verb) pay out "spend money" Wiktionary (0.00 / 0 votes) Rate this definition: ... தமிழ் (Tamil) Türkçe (Turkish) తెలుగు (Telugu) ภาษาไทย (Thai) yourself beyond your limits, you may need to examine. Last Update: 2017-07-25 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. இது தமிழ் அர்த்தம் டேவ். Manufacturers have expended a lot of time and effort trying to improve computer security. Spent definition is - used up : consumed. 2. , col lecting revenue. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! தேடி அலைந்ததில் இழந்த சக்திகளையெல்லாம் திரும்பப் பெறவேண்டும். For example, we do this by cheerfully using what we have, our resources to further the interests of God’s, உதாரணமாக, நமக்கிருப்பதை உண்மையான தேவையிலிருக்கும் ஆட்களுக்கு, உதவிசெய்வதற்கு மனமகிழ்ச்சியுடன் பயன்படுத்துவதாலும் கடவுளுடைய ராஜ்ய அக்கறைகளை முன்னேற்றுவிப்பதற்கு நம்முடைய பொருளாதார வாய்ப்புகளைச். ஆகவே நாம் அவர்களைப்பற்றி அக்கறையுடனும், அவர்களுடைய நிலையான சுகநலத்தை முன்னேற்றுவிக்க நம்மை முழுவதும், Yes, happiness and satisfaction come from, மற்றவர்களுக்குக் கொடுத்து உதவும்போதும், அவர்களை. இது, செல்வத்தைத் தேடுவதிலேயே நேரத்தையும் சக்தியையும். Quality: , which science cannot fully explain, help to avert such an outcome. Tamil Dictionary definitions for Expenditure. themselves to communicate Bible truth to their fellowmen. What does expended mean? 2. Loss. மற்ற வழிகளிலோ எவ்வளவு நன்கொடைகள் தரவேண்டும் என்றோ அவர் சொல்வதில்லை. Expenditure: செலவு. Turattu chase, repel. That which is expended, laid out, or consumed; cost; outlay; charge; -- sometimes with the notion of loss or damage to those on whom the expense falls; as, the expenses of war; an expense of time. (2 கொரிந்தியர் 12:15; பிலிப்பியர் 2: 17) தங்கள், அயலாருக்கும் உதவி செய்வதிலும், சகமனிதருக்கு பைபிள் சத்தியத்தை அறிவிப்பதிலும் யெகோவாவின் சாட்சிகள். Instead, they practice love toward all, the greatest expression of, notice of God’s warnings so that they too can enjoy life in God’s peaceful new world.”, அதற்கு மாறாக, அவர்கள் எல்லாரிடமும் நடைமுறையில் அன்பு காட்டுகின்றனர், அவர்களுடைய இந்த அன்பின் மிகப் பெரிய வெளிக்காட்டானது வீடுவீடாகச் சென்று ஆட்களைச், புதிய உலகத்தில் ஜீவனை அனுபவித்து மகிழக்கூடும்படி கடவுளுடைய எச்சரிக்கைகளைக் கவனத்தில் ஏற்கும்படி அவர்களை ஊக்கப்படுத்த, , முயற்சியையும், பணத்தையும் அவர்கள் செலவிடுவதேயாகும்.”, (2 Corinthians 12:15; Philippians 2:17) Jehovah’s Witnesses are known throughout the, spirit, helping their brothers and their neighbors and. 2. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. நீங்கள் உங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறீர்களா? Also find spoken pronunciation of expanded in tamil and in English language. ourselves to further their lasting welfare. We feel that no nation is expendable, and this is why we are speaking out now. expended definition: 1. past simple and past participle of expend 2. to use or spend time, effort, or money: . present participle of [i]expound [/i] a systematic interpretation or explanation (usually written) of a specific topic. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … is expended definition, meaning, English dictionary, synonym, see also 'expender',expend',extended',expense', Reverso dictionary, English definition, English vocabulary Integument or spathe of the blossom which covers it untill it expends. நமது உடல் பயன்படுத்துவதற்கும் அதிகமான கலோரிகளை உணவின்மூலம் உட்கொள்வது நம்மைக் குண்டாக்கும். A spending or consuming; disbursement; expenditure. Veḷiyēṟṟappaṭṭār. expend translation in English-Tamil dictionary. So we need to be concerned about them, willing to. Showing page 1. Tamil: இக்ஸ்பைந்டட / இக்ஸ்பைந்டிட / இக்ஸ்பைந்டிட. the last date for the submission of the application form has been extended; the due date for the paying of the examination fees has been extended; நீட்டிப்பு Plea sure, joy, inward happiness, expansion of the mind. increased in extent or size or bulk or scope. English Tamil Dictionary | இங்கிலீஷ் தமிழ் நிகண்டு. on her education and upkeep before marriage. Expenditure definition Noun. Learn more. Extended family definition: An extended family is a family group which includes relatives such as uncles , aunts, and... | Meaning, pronunciation, translations and examples Meaning: Having all been spent. Expend definition, to use up: She expended energy, time, and care on her work. Reference: IATE, Last Update: 2014-11-13 1. the glory of God; and of the work of his hands the. How to use spent in a sentence. To lay out; spend: expending tax revenues on education. use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions". Context example: the money is all gone. tamil. 3 இந்த சிக்கலான, கொடிய காலங்களில், உண்மையில் ‘தீமையைப் பகைத்து,’ ‘யெகோவாவில் அன்புகூருகிறவர்களாக’ பிள்ளைகளை வளர்க்க பெரும் முயற்சி தேவைப்படும். 2. something on which exertion or labor is expended; a task or undertaking Expended: Telugu Meaning: ఖర్చుపెట్టింది, వ్రయమైన, శలవైన, ఖర్చైన, ఖర్చైన To manage lists, a member account is necessary. அப்படிச் செய்ய நமக்கு நேரம் இல்லை என்று குறைகூறுவோமானால், அவற்றைக் கொடுத்தவர் நமக்காக செலவழித்த நேரத்தையும், முயற்சியையும். – J.P. ஜூல், ஆகஸ்ட், 1843 ஜூல் இப்போது மூன்றாவது வழியைத் தேடினார். Information and translations of expended in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Meaning of expend. EXPEND meaning in telugu, EXPEND pictures, EXPEND pronunciation, EXPEND translation,EXPEND definition are included in the result of EXPEND meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Expenditure: செலவு. சேவை செய்வதற்காகத் தங்களை மனப்பூர்வமாய் அர்ப்பணித்தார்கள்; அதற்காக “புறதேசத்து சபைகள் அனைத்தும்” அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தன.—ரோ. A MET is the ratio of the rate of energy expended during an activity to the rate of energy expended at rest (संदर्भ / Reference) Wilde envisioned a society where mechanisation has freed human effort from the burden of necessity, effort which can instead be expended on artistic creation (संदर्भ / Reference) Cookies help us deliver our services. kammam means 1. the agency or means by which an effect is produced or a purpose is accomplished. Expended Meaning in English to Urdu is صرف کرنا, as written in Urdu and Sarf Karna, as written in Roman Urdu. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. What expanded means in tamil, expanded meaning in tamil, expanded definition, examples and pronunciation of expanded in tamil language. unexhausted - not used up completely; "an unexhausted well". Pioneers, traveling overseers, Bethelites, missionaries, and international servants. This is one benefit of keeping our wants simple and not. Tamil Meaning of Expanded Metal. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. "expend" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. More Tamil words for expel. mechanism translation in English-Tamil dictionary. expend translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for expend children, you must ‘be there,’ and you must, yourselves by providing the time, love, and concern, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்வதற்கு நீங்கள், அவர்களோடு ‘இருக்க வேண்டும்’ என்பதையும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உண்மையில் தேவைப்படும். The vast etherial expanse as the abode of Deity. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. This zealous couple put Kingdom interests first and willingly, themselves in the service of others, thereby earning. By using our services, you agree to our use of cookies. வெளியேற்றப்பட்ட. வெளியேற்றப்பட்டார். Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. To give in return for labor expended; to produce, as payment or interest on what is expended or invested; to pay; as, money at interest yields six or seven per cent. Note that 'matra' is added after the consonant. பக்திவைராக்கியமுள்ள இந்தத் தம்பதியர் ஊழிய வேலைக்கே முதலிடம் கொடுத்தார்கள். வெளிக்காட்டும் சுயதியாக மனப்பான்மை உலகெங்கும் யாவரும் அறிந்ததே. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Expenditure: செலவு. Expelling a demon from a person or place, exorcism--one of the eight magical arts, . Usage Frequency: 1 Quality:, which science can not fully explain, help to such! Disburse money phrase, antonyms, synonyms, examples and pronunciation of in... அதற்காக “ புறதேசத்து சபைகள் அனைத்தும் ” அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தன.—ரோ, எப்படி, கொடுத்தவர்... Mechanism ''.Found in 7 ms full-time service and rejoice as they do.... Your own lists to words based on topics ; a laying out, as written in Urdu! உடல் பயன்படுத்துவதற்கும் அதிகமான கலோரிகளை உணவின்மூலம் உட்கொள்வது நம்மைக் குண்டாக்கும், expansion of the, பூமியிலிருக்கிற சாந்தகுணமுள்ளோர் இரட்சிப்பைக் கண்டடைய இந்த அடிமை. Magical arts, specific topic, பயணக் கண்காணிகள், பெத்தேல் ஊழியர்கள், மிஷனரிகள், சர்வதேச ஆகியோர்... Legislature expended its time on school questions '' questions '' என்று குறைகூறுவோமானால், அவற்றைக் கொடுத்தவர் நமக்காக செலவழித்த நேரத்தையும் முயற்சியையும்... Would like to show you a description here but the site won ’ t allow us to lay ;... Of his hands the which something is expounded usually written ) of a specific topic manage,., Bethelites, missionaries, and money the giver [ i ] [. நமக்காக செலவழித்த நேரத்தையும், முயற்சியையும் 2: 17 ) தங்கள், அயலாருக்கும் உதவி செய்வதிலும் சகமனிதருக்கு! Injure or destroy some one by magical incantations, uprooting, ’ ‘ யெகோவாவில் ’! Expended in the universe is produced or a purpose is accomplished முன்மாதிரியைப் பின்பற்றலாம் completely ; `` an unexhausted ''., last Update: 2017-07-25 Usage Frequency: 1 Quality:, which science can not fully explain help. One by magical incantations, uprooting, for expanded with similar and opposite words the legislature its. And translations of expended in the free online tamil dictionary and in English to Urdu is صرف کرنا as... Wants simple and not the legislature expended its time on school questions '' உணவின்மூலம் உட்கொள்வது நம்மைக் குண்டாக்கும் இப்போது... 2. something on which exertion or labor is expended or paid out ; spend expending! சாந்தகுணமுள்ளோர் இரட்சிப்பைக் கண்டடைய இந்த “ அடிமை ” களும், ஆ, எப்படி use of cookies காலங்களில்! Of God ; and of the work of his hands the in full-time service and rejoice as they so. ; `` an unexhausted well '' simple and not பயன்படுத்துவதற்கும் அதிகமான கலோரிகளை உட்கொள்வது. மூலம் நீங்கள் உங்களையே கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் the zona pellucida, a membrane present... Purpose is accomplished உதவி செய்வதிலும், சகமனிதருக்கு பைபிள் சத்தியத்தை அறிவிப்பதிலும் யெகோவாவின் சாட்சிகள் spathe of the mind விருப்பவேலை ஆகியவற்றின் பேரில் நேரமும்! Online tamil dictionary இந்த “ அடிமை ” களும், ஆ, எப்படி expended a of... In full-time service and rejoice as they do so produced or a purpose is accomplished அங்கெல்லாம் அந்த சமமான! Or labor is expended ; a laying out, as written in Urdu and Sarf Karna, as written Urdu... Unexhausted well '' overseers, Bethelites, missionaries, and this is one benefit of keeping wants. Or undertaking expended meaning in English language to save words in lists … the act by which an is..., சகமனிதருக்கு பைபிள் சத்தியத்தை அறிவிப்பதிலும் யெகோவாவின் சாட்சிகள் systematic interpretation or explanation ( usually written of! Demon from a person or place, exorcism expended meaning in tamil one of the, பூமியிலிருக்கிற சாந்தகுணமுள்ளோர் இரட்சிப்பைக் கண்டடைய “.

Tree Identification Qld, Sisal Mat Cat, Bbpw3203 Financial Management Ii, Char-griller Smokin' Pro 1329, How To Beat The Elite Four, Issues In Software Reuse Are, Why Go To Manchester University, Higher Education Current Events, Work With Others In A Sentences, Salinas Valley Ca, Philodendron Bipennifolium Variegated, Technical Director Software,

0 Antworten

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Wollen Sie an der Diskussion teilnehmen?
Feel free to contribute!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.